Ekologia w Allegro

W Allegro wierzymy, że każda aktywność ekologiczna jest potrzebna. Zachęcamy i wspieramy pracowników, aby zawsze i wszędzie przestrzegali kilku podstawowych i prostych zasad spisanych w Karcie środowiskowej Allegro.

Karta środowiskowa Allegro zobowiązuje wszystkich pracowników do:

 • Realizacja strategii CSR Allegro na lata 2017-2019

  FILAR „Kształtujemy zdrowe i ekologiczne postawy”

  Cele szczegółowe Mierniki sukcesu Status
  Promocja zdrowych i ekologicznych zasad na co dzień Organizacja tzw. Akcji Zdrowie oraz opracowanie długofalowych działań promujących zdrowie wśród pracowników we wszystkich oddziałach Zrealizowane w 2017 roku
  Wspieranie pasji pracowników związanych ze zdrowym i ekologicznym trybem życia Rozpoczęcie projektu mającego na celu wspieranie pasji pracowników Allegro.pl Planowane w 2018 roku
  Promocja polityki środowiskowej wśród pracowników Aktualizacja obowiązującej karty środowiskowej oraz wdrożenie nowych działań wpływających na poziom świadomości ekologicznej pracowników we wszystkich oddziałach Zrealizowane w 2017 roku
 • EmisjeNasz ślad węglowy w 2017 roku: 2488,5 ton CO2.

  Nasz ślad węglowy w 2017 roku: 2488,5 ton CO2*

  W 2017 roku ponad 82% całego śladu węglowego Allegro pochodziło z emisji pośredniej związanej ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w oddziałach Allegro, 5% ze spalania paliw w pojazdach. Pozostałe 13% emisji pośredniej jest związane z korzystaniem z publicznych środków transportu.

  *Ślad węglowy został wyliczony szacunkowo. Nie posiadamy dokładnych danych na temat zużycia paliwa we wszystkich samochodach. Przyjęliśmy, że średnie spalanie wynosiło 9,5l/100km i były to auta benzynowe. W obliczeniach nie podajemy zużycia energii elektrycznej przez nasze serwerownie. Dodatkowo w 2017 roku nie prowadziliśmy rozróżnienia poszczególnych środków transportu, dlatego poszczególne destynacje zostały przeanalizowane ręcznie.

  Zakres raportowania

  Emisja bezpośrednia
  (wg Scope 1 GHG Protocol)
  Emisja pośrednia
  (wg Scope 2 GHG Protocol)
  Pozostała emisja pośrednia
  (wg Scope 3 GHG Protocol)
  Zużycie paliwa we własnych pojazdach (benzyna) Zużycie energii elektrycznej zakupionej
  Zużycie energii cieplnej zakupionej
  Zużycie paliwa pochodzące ze spalania paliw podczas podróży służbowych (samoloty, pociągi, taksówki)

  Metodologia: Ślad węglowy (Carbon footprint) został obliczony na podstawie metodologii Green House Gas Protocol „A Corporate Accounting and Reporting Standard". Dane dotyczące wskaźników emisji pochodzą z Guidelines to DEFRA's/DECC's Greenhouse Gas Conversion Factors for company reporting, kape.gov.pl oraz dostawcy energii elektrycznej.

 • ElektrośmieciWe wszystkich naszych lokalizacjach organizujemy zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest oddawany do recyklingu.

  We wszystkich naszych lokalizacjach organizujemy zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest oddawany do recyklingu. W 2017 roku oddaliśmy do recyklingu 6 528 kg, w tym monitory, elementy elektroniki, baterie i akumulatory. We wszystkich miastach, w których mamy swoje siedziby, zaopatrzyliśmy kuchnie w kosze do segregacji papieru i plastiku. Udostępniamy także pojemniki na zużyte baterie.

 • EnergiaW 2017 roku przeprowadziliśmy audyt energetyczny. W Allegro najwięcej zużywamy energii elektrycznej, wiąże się to z utrzymaniem naszych serwerowni i związaną z nimi infrastrukturą.

  W 2017 roku przeprowadziliśmy audyt energetyczny. W Allegro najwięcej energii elektrycznej zużywamy do utrzymania naszych serwerowni i infrastruktury z nimi związanej. Stanowi to ponad 60% całości naszego zużycia energii. Wszystkie serwerownie przez nas eksploatowane charakteryzują się wysokim poziomem energooszczędności. Dodatkowo, wszystkie wynajmowane budynki Allegro charakteryzują się wysokim standardem energooszczędnym.

  Wartość
  [kWh]
  Poznań* Warszawa* Toruń* Kraków* Wrocław* Błonie*
  Energia
  elektryczna
  842 321,28 476 270,00 80 120,41 31 984,00 65 011,50** 1 495 707,19
  Energia cieplna
  z siecii
  1 238 761,10 224 950*** 80 639,53 brak danych **** brak danych *****
  • * na podstawie danych uzyskanych od administratorów
  • ** brak danych z podziałem na najemców - Allegro wynajmuje przestrzeń biurową razem z CENEO.pl
  • *** brak danych z podziałem na najemców budynku, podane ciepło to wartość pomniejszona o współczynnik zajmowanej przez Allegro powierzchni
  • **** brak danych -Kraków nie pobiera ciepła z sieci miejskiej, tylko z własnych kotłowni
  • ***** brak danych - energia cieplna wliczona jest w opłatę eksploatacyjną