Jak powstał raport?

Tworzenie treści raportu to proces kilkuetapowy. Tematy raportowania niefinansowego Allegro zostały zdefiniowane zgodnie z zasadami międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative – GRI Standards. W celu poznania perspektywy naszych kluczowych interesariuszy na ujawniane informacje przeprowadziliśmy ankiety wśród naszych kluczowych partnerów biznesowych, dostawców, pracowników i organizacji społecznych. Raport powstał również na podstawie naszej strategii CSR. Następnie zweryfikowaliśmy istotne i ciekawe tematy z pracownikami pracującymi w konkretnych obszarach, aby dane zaprezentowane w raporcie były jak najbardziej wartościowe. Po opracowaniu treści zweryfikowaliśmy je ponownie razem z zespołem zbierającym dane. Raport nie był weryfikowany zewnętrznie.

Raport CSR Allegro za 2017 rok (01.01.2017 - 31.12.2017) powstał zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative, w opcji Core. Jest to już drugi raport Allegro, który w sposób kompleksowy prezentuje nasze oddziaływanie na kwestie społeczne, pracownicze i środowisko naturalne. Raporty publikowane są w cyklu rocznym (poprzedni raport został wydany 19.07.2017). W tegorocznym raporcie nie były konieczne żadne korekty informacji zawartych w raporcie za 2016 rok. Nie nastąpiły żadne zmiany w tym zakresie.