Współpraca z dostawcami Allegro

W naszej bazie znajduje się ponad 2248 sprawdzonych i aktywnych dostawców - od usług administracyjnych, poprzez asortyment produktów do Oficjalnego Sklepu Allegro, na dostawcach zaawansowanych technologii kończąc.

Proces weryfikacji naszych dostawców

  • Krok 1 - Analiza dostawców i rozwiązań
  • Krok 2 - Ocena wiarygodności i potencjału dostawcy
  • Krok 3 - Weryfikacja minimum trzech ofert handlowych
  • Krok 4 - Negocjacje warunków współpracy
  • Krok 5 - Akceptacja warunków i podpisanie umowy współpracy

*powyższy proces wygląda inaczej w przypadku rozwiązań dla oficjalnego sklepu Allegro

Dbamy o to, aby cały proces przetargowy, negocjacje warunków współpracy, akceptacja i klasyfikacja dostawców były zgodne ze standardami rynkowymi. Co więcej, staramy się dawać dobry przykład, wybierając na swoich partnerów te podmioty, które kierują się również interesem społecznym lub środowiska. Jest to jeden z naszych celów szczegółowych w strategii CSR.

Jon Eastick

Chief Financial Officer

Jon Eastick - Chief Financial Officer

Do Allegro dołączyłem niedawno i muszę przyznać, że poznawanie od środka firmy, o której tak wiele się słyszało, jest pasjonującym procesem. Wiele osób postrzega Allegro po prostu jako sklep internetowy. Dopiero wchodząc głębiej w nasz biznes, widać skalę działalności Allegro i poziom wyzwań, z którymi mierzymy się na co dzień. To przede wszystkim ogromne przedsięwzięcie technologiczne, gdzie każdego dnia tworzone są unikatowe rozwiązania. I to rozwiązania, które potem wykorzystywane są przez miliony wymagających klientów przyzwyczajonych do sprawnie i szybko działającej platformy (również w kanałach mobilnych). Allegro to w końcu ogromny biznes zatrudniający około 1,5 tys. osób! Biznes, który za cel postawił sobie nie tylko działanie sprawne, ale również etyczne, uwzględniające interesy partnerów biznesowych i dostawców. To znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki działają funkcje biznesowe.

Realizacja strategii CSR Allegro na lata 2017-2019

FILAR „Stawiamy na odpowiedzialną współpracę w biznesie”

Cele szczegółowe Mierniki sukcesu Status
Promocja zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Przygotowanie i wpisanie w polityki zakupowej wytycznych CSR dla dostawców Zrealizowane w 2017 roku
Nowe korzyści płynące z partnerskiego dialogu w biznesie Przeprowadzenie min. 3 sesji dialogu z interesariuszami (partnerami w biznesie) Planowane w 2018 roku
Wysoki ogólny poziom zadowolenia ze współpracy w biznesie Przeprowadzenie badania satysfakcji dostawców Usług (do końca 2018 roku) Planowane w 2018 roku

Od 2017 roku wprowadziliśmy obowiązek podpisywania Kodeksu Postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych oraz Kwestionariusza dla nowych dostawców. Obowiązuje to partnerów, z którymi współpraca przekracza wartość 100 000 zł. Dzięki tej praktyce 52 dostawców w 2017 roku zobowiązało się do spełniania najwyższych standardów etycznych w swojej działalności.

Uśmiech

Zakres zobowiązań dostawców i partnerów biznesowych opartych na dziesięciu zasadach inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact obejmuje:

  • Zgodność działalności z przepisami prawa,
  • Przestrzeganie praw człowieka,
  • Zapewnienie najwyższych standardów i warunków pracy dla swoich pracowników,
  • Ochronę środowiska naturalnego.

Dążymy do tego, aby wszyscy nasi dostawcy złożyli pisemną deklarację spełniania powyższych standardów.