Ciągły rozwój

Wiemy, że naszym największym atutem są pracownicy, dlatego w Allegro dajemy każdemu szansę na zdobycie wyjątkowej wiedzy i doświadczenia. Unikalna jak na Polskę skala działania, stały rozwój technologiczny sprawiają, że wszyscy w Allegro mają szansę podnoszenia swoich zawodowych kompetencji.Także wyniki badania zaangażowania pokazują nam, że jednym z najważniejszych elementów wpływających na zaangażowanie naszych pracowników są możliwości rozwoju, jakie oferujemy.

Aby uporządkować proces rozwoju naszych pracowników, wdrożyliśmy kompleksowy program szkoleniowy MindUp. W MindUp znajdziemy szkolenia, konferencje, warsztaty i spotkania rozwojowe pogrupowane według rodzaju, tematyki i funkcji:

 • Get knowledge - szkolenia, warsztaty merytoryczne, studia podyplomowe, kursy, egzaminy - najbardziej przydatne na danym stanowisku, w obszarze, w którym działamy,
 • Share experience - np. szkolenia, podczas których pracownicy mają okazję wcielić się w rolę trenerów i dzielić się swoją wiedzą merytoryczną z innymi wewnątrz organizacji. Pracownicy otrzymują w tym celu niezbędne wsparcie ze strony działu HR, który przygotuje ich do roli trenerów,
 • Unlock self-awareness - szkolenia stawiające na rozwój tzw. umiejętności miękkich pobudzających kreatywność i innowacyjność,
 • Be inspired - pracownicy mogą korzystać m.in. z inspirujących doświadczeń i dobrych praktyk różnych autorytetów, których zapraszamy do udziału w spotkaniach z pracownikami Allegro,
 • Lead others - szkolenia dla liderów pozwalające rozwinąć kompetencje menedżerskie np. zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, współpracę i komunikację. Nowym liderom proponujemy program WarmUp, który jest pomyślany jako wsparcie w pierwszych krokach na ścieżce menedżerskiej.

MindUp w 2017:

*w skali od 1 do 5

 • Godziny szkoleniowe w podziale na płeć w 2017 roku

  Kobiety Mężczyźni Razem
  Łączna liczba godzin szkoleniowych 12 614,5 26 267,5 38 882
  Łączna liczba pracowników 783 1 275 2 058
  Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika 16,11 20,60 18,89
 • Summer e-Xperience - program stażowy w AllegroKażdego roku na stażystów czeka pula płatnych miejsc w pakiecie z dwoma miesiącami intensywnej pracy pod okiem najlepszych ekspertów z branży e-commerce w Polsce.

  Każdego roku na stażystów czeka pula płatnych miejsc w pakiecie z dwoma miesiącami intensywnej pracy pod okiem najlepszych ekspertów e-commerce w Polsce, czyli pracowników Allegro.

  Stażyści Allegro w 2017 roku:

  • w programie Summer e-Xperience wzięło udział 38 osób,
  • wszyscy stażyści mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach oferowanych przez Allegro,
  • 96% stażystów poleca program Summer e-Xperience,
  • każdy stażysta jest pod opieką mentora przez cały program stażowy.
  Co 3 stażysta zostaje po stażu zatrudniony na umowę o pracę.
 • Ocena pracownicza (Year-End Review)Stawiamy na tzw. continuous conversation, czyli stały i regularny dialog przełożonego z pracownikami, pozwalający na bieżąco uspójniać cele i zadania.

  Stawiamy na tzw. continuous conversation, czyli stały i regularny dialog przełożonego z pracownikami, pozwalający na bieżąco uspójniać cele i zadania. Dodatkowo, raz w roku, odbywają się rozmowy rozwojowe związane z weryfikacją celów indywidualnych i zespołowych. Procesowi oceny pracowniczej podlegają wszyscy pracownicy na umowie o pracę ze stażem pracy dłuższym niż 6 miesięcy.

  Jak oceniamy pracowników?

  • Krok 1: Samoocena pracownika w systemie HR,
  • Krok 2: Przełożony może prosić najbliższych współpracowników i partnerów zewnętrznych, z którymi dany pracownik współpracował, o opinię na jego temat,
  • Krok 3: Na bezpośrednim spotkaniu przełożony wspólnie z pracownikiem dokonuje oceny, określa jego przyszłe cele i rozmawia o rozwoju,
  • Krok 4: Podsumowanie rozmowy w module on-line.

  Year-End Review w 2017

  Kobiety Mężczyźni Razem
  Ocenie podlegało - liczba 411 759 1 170
  Ocenie podlegało - % pracowników 85% 96% 92%