Satysfakcja

Bez opinii klientów i sprzedawców udoskonalanie Allegro byłoby niemożliwe. Zrozumienie tego, co jest ważne dla naszych klientów, daje nam możliwość identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz wprowadzenia zmian, dzięki którym będziemy mogli jeszcze lepiej obsługiwać ich w przyszłości.

Szczególnie ważne jest dla nas, jak klienci oceniają otrzymane od nas wsparcie, gdy korzystając z Allegro, napotykają na problem i kontaktują się z nami w celu jego rozwiązania. Dlatego prowadzimy cykliczne badania satysfakcji z obsługi. Każdy klient, który skontaktował się z nami w dowolnym temacie, ma możliwość podzielenia się w ankiecie online swoją opinią na temat jakości obsługi oraz sposobu rozwiązania zgłoszonego problemu. Wszystkie odpowiedzi są na bieżąco analizowane, komentarze czytane, a w przypadku zweryfikowania sprawy wymagającej dalszej obsługi kontaktujemy się ponownie z klientem w celu rozwiązania problemu.

Nasi klienci mają również realny wpływ na zmiany funkcjonalności Allegro. Pozostawiane przez nich uwagi są na bieżąco przekazywane do działów zajmujących się wdrażaniem zmian na platformie.

W 2017 roku tygodniowo otrzymywaliśmy średnio ponad 1,5 tysiąca odpowiedzi na ankiety dotyczące obsługi przez nasz zespół Customer Experience. Dzięki tym odpowiedziom wiemy, co robimy dobrze, a nad czym musimy jeszcze pracować.

Cieszy nas fakt, że nasi klienci dostrzegli zmiany standardów obsługi Allegro, które wprowadziliśmy w 2017 roku. Szczególnie doceniane jest:

  • Sprawniejsze rozwiązanie zgłoszonych spraw (poprawa o 15 punktów procentowych),
  • Zrozumiałość i kompleksowość otrzymanej odpowiedzi,
  • Krótszy czas oczekiwania na odpowiedź.

W 2017 roku Allegro nie otrzymało żadnych kar, grzywien i ostrzeżeń dotyczących przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu, według rodzaju skutków.

*w czerwcu 2017 roku Grupa Allegro otrzymała pismo od Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy z informacją o wpłynięciu do Biura Rady Reklamy skargi konsumenckiej na reklamę serwisu Allegro. Odpowiedzieliśmy na pismo zaprzeczając twierdzeniom skarżącego. Uchwałą z 29 sierpnia oddalono skargę.