Strategia CSR

Paweł Klimiuk

Corporate Communication Director

Paweł Klimiuk - Corporate Communication Director

Mam konto na Allegro od 2001 roku, pracuję tu od 2012. Te dwie perspektywy - klienta i pracownika towarzyszą mi nieustannie. Kiedy 2 lata temu zaczęliśmy pracować nad strategią społecznej odpowiedzialności i nad pierwszym raportem CSR, zdałem sobie sprawę, jak wiele historii mamy do opowiedzenia.

Allegro miało to szczęście, że jego założyciele trwale wpisali w nasze DNA odpowiedzialność za otoczenie społeczne, za klientów, sprzedawców czy pracowników. Łatwo jest robić spektakularne projekty charytatywne, ale bycie prawdziwie odpowiedzialnym wobec klientów, partnerów, pracowników i szerzej społeczeństwa wymaga refleksji i wysiłku. Podobnie jak reszta moich kolegów jestem dumny, że pracuję w Allegro. To firma, która swój model biznesowy oparła na ułatwianiu - poprzez internetowe zakupy - życia milionom Polaków. Mnie również!

Strategia CSR w Allegro na lata 2017-2019

Nasze zobowiązania

Zapewniamy kreatywne i innowacyjne miejsce pracy poprzez:

 • stworzenie inspirującego środowiska pracy, które wspiera innowacyjność i stymuluje intelektualnie,
 • angażowanie pracowników we wspierany przez spółkę wolontariat,
 • budowę różnorodnego i elastycznego środowiska pracy.
Sprawdź nasze działania

Dbamy o naszych klientów poprzez:

 • ochronę praw własności marek w zakresie znaków towarowych i praw autorskich naszych klientów,
 • zapewnienie bezpiecznych transakcji dla klientów,
 • aktywne prowadzenie dialogu z klientami.
Sprawdź nasze działania

Stawiamy na odpowiedzialną współpracę w biznesie poprzez:

 • edukację i wspieranie dobrych praktyk w łańcuchu dostaw,
 • dialog i otwartą komunikację,
 • budowę partnerskich relacji w codziennej działalności.
Sprawdź nasze działania

Konsekwentnie inwestujemy w społeczności poprzez:

 • edukację i transfer wiedzy technologicznej do społeczeństwa,
 • tworzenie innowacji technologicznych, ekologicznych i społecznych, co wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • aktywną i partnerską współpracę z partnerami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.
Sprawdź nasze działania

Kształtujemy zdrowe i ekologiczne postawy poprzez:

 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zdrowego i ekologicznego trybu życia,
 • wspieranie prozdrowotnych i proekologicznych postaw naszych pracowników,
 • edukację związaną z ochroną środowiska naturalnego.
Sprawdź nasze działania

We wszystkim co robimy, działamy etycznie oraz zachowując pełną przejrzystość działań. Zobowiązujemy się:

 • promować zasady i dobre praktyki CSR,
 • publikować cyklicznie raporty CSR podsumowujące realizację strategii,
 • komunikować strategiczne i operacyjne działania CSR do naszych interesariuszy wewnętrznych (pracowników) oraz zewnętrznych (sprzedawców, klientów, partnerów biznesowych i dostawców itd.).
Uśmiech

Nad realizacją strategii CSR czuwa dyrektor komunikacji korporacyjnej, menedżer CSR oraz podległy mu zespół.