Reguły gry

Nasza kultura organizacyjna opiera się na tzw. #regułygry. Jest to zestaw sześciu prostych wartości, którymi kierujemy się na co dzień:

 • Odwaga - odważnie promujemy nowe rozwiązania,
 • Współdziałanie - szukamy inspiracji w grupie, bo razem możemy więcej,
 • Użyteczność produktu - energię skupiamy na użyteczności rozwiązań,
 • Dane - stanowią podstawę naszej działalności,
 • Odpowiedzialność - za indywidualnie realizowane projekty,
 • Konsekwencja w działaniu.

Etyka w Allegro

W 2016 roku przyjęliśmy w Allegro Kodeks Etyczny, który składa się z:

 • Polityki transparentności,
 • Polityki antymobbingowej,
 • Procedury przeciwdziałania nieprawidłowościom (tzw. whistle-blowing).
Uśmiech

Badaniem i rozstrzyganiem zgłaszanych spraw zajmuje się Komisja ds. Etyki, w skład której wchodzą:

 • Dyrektor HR bądź HR Business Partner,
 • Dyrektor działu prawnego bądź prawnik przez niego wskazany,
 • Dyrektor pionu, którego dotyczy zgłoszone naruszenie,
 • Przedstawiciel pracowników wskazany przez Reprezentację Pracowników.

Dla naszych pracowników udostępniamy krótki kurs etyczny „Fair Enough”. W 2017 roku kurs przeszło 282 nowo zatrudnionych pracowników. W 2017 roku nie zostały zgłoszone żadne nieprawidłowości ani przypadki dyskryminacji.

Tom Ruhan

General Counsel

Tom Ruhan - General Counsel

Możliwość zarządzania obszarem prawnym w Allegro to wyjątkowe wyzwanie dla każdego prawnika. Potęgują je mnogość zagadnień, skala, wielość procesów wewnętrznych, ale przede wszystkim konieczność zapewnienia zgodności z prawem działań tak dużej firmy. Firmy technologicznej, która choć działa lokalnie w Polsce, konkuruje z globalnymi rywalami na prawdziwie wolnym rynku. To wszystko czyni moją pracę niesamowicie ciekawą. Razem z moim zespołem staramy się, aby tworzone przez nas rozwiązania prawne wspierały jak najlepiej biznes, pozwalając firmie tak zmieniać platformę Allegro, aby jak najlepiej odpowiadała na oczekiwania i potrzeby naszych klientów i partnerów.

Mamy poczucie, że także i my, prawnicy, przyczyniamy się do tworzenia bezpiecznego, przyjemnego miejsca codziennych zakupów dla milionów Polaków.

Prowadzimy etyczny biznes i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. W przypadku kontraktów przekraczających 100 tys. zł nasi kontrahenci mają obowiązek podpisać Kodeks Postępowania i Kwestionariusz dla Dostawców i Partnerów Biznesowych. Więcej o przejrzystości zasad współpracy znajduje się w rozdziale 2. Dla sprzedawców i partnerów biznesowych.

W lipcu 2017 roku UOKiK wszczął postępowanie, którego celem było sprawdzenie, czy Allegro faworyzuje własny sklep kosztem innych sprzedawców. W momencie przygotowywania raportu, postępowanie wciąż się toczy. W pełni respektujemy zasady uczciwej konkurencji i szanujemy prawa konsumentów. Współpracujemy z UOKiK, żeby szybko i sprawnie wyjaśnić wszelkie wątpliwości.