Nasze otoczenie

Wiemy, jak ważna w naszej działalności jest otwarta i dwustronna komunikacja. W tym celu wykorzystujemy wiele różnorodnych, narzędzi i kanałów komunikacji:

Interesariusz

Pracownicy

 • cykliczne spotkania z Zarządem,
 • Allegro Town Hall (2 spotkania rocznie dla wszystkich pracowników firmy),
 • Allegro Q&A: kwartalna sesja pytań i odpowiedzi do prezesa i Zarządu,
 • wewnętrzna platforma Social Media i społeczności tematyczne,
 • Allegro Tech Meetings,
 • badanie zaangażowania BaZa.

Sprzedawcy i partnerzy biznesowi

 • raporty okresowe
 • spotkania eksperckie
 • relacje z mediami
 • prezentacje online
 • strona dla sprzedających
 • mailingi
 • opiekunowie klienta
 • Manager Sprzedaży

Klienci

 • centrum pomocy on-line
 • profile na portalach społecznościowych
 • badanie NPS
 • poradniki
 • cykliczne ankiety on-line
 • relacje z mediami
 • strona edukacyjna dla kupujących
 • kampanie reklamowe i edukacyjne w mediach
 • poradniki zakupowe i inspiracje w serwisie

Społeczności lokalne i organizacje pozarządowe

 • działalność Fundacji Allegro All For Planet,
 • działalność CSR Allegro,
 • platforma charytatywni.allegro.pl,
 • spotkania edukacyjne w szkołach i na uczelniach,
 • sesje dialogowe,
 • punkty informacyjne w trakcie wydarzeń.

Bezpośrednią komunikację ze wszystkimi grupami naszych interesariuszy umożliwia Magazyn Allegro (magazyn.allegro.pl). Publikujemy w nim materiały dotyczące działań Allegro, trendów zakupowych i ciekawostek. Jest to również miejsce, gdzie promujemy nasze najważniejsze działania społeczne.

 • Komunikujemy to, co ważneChcieliśmy, aby tegoroczny raport stanowił wartościowe źródło informacji dla odbiorców. Dlatego, zanim podjęliśmy pracę nad przygotowaniem treści, zapytaliśmy naszych interesariuszy, które aspekty funkcjonowania Allegro są dla nich istotne.

  W ramach procesu raportowania zapytaliśmy naszych interesariuszy, jakie tematy związane z Allegro są dla nich szczególnie ważne. Najczęściej poruszane kwestie dotyczą:

  • promowania bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu,
  • rozwoju działań społecznych w zakresie nowych technologii,
  • promowania technologii wśród społeczeństwa,
  • dzielenia się wiedzą i kompetencjami,
  • zarządzania różnorodnością w firmie,
  • wspierania organizacji pożytku publicznego.
 • Allegro na rzecz rozwoju branżyChcemy pozytywnie wpływać na nasze otoczenie. Dlatego chętnie dzielimy się wiedzą i rozpowszechniamy dobre praktyki. Uczestniczymy w pracach grup roboczych, współtworząc standardy branżowe i kształtując szeroko rozumiany rynek online w Polsce.

  Jako lider w branży handlu internetowego w Polsce, chętnie dzielimy się wiedzą i rozpowszechnianiem dobrych praktyk. Uczestniczymy w pracach grup roboczych, współtworząc standardy branżowe i kształtując szeroko rozumiany rynek online w Polsce. Jesteśmy aktywnym członkiem polskich i europejskich organizacji:

  Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

  Izby Gospodarki Elektronicznej

  Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

  Konfederacji Lewiatan

  IAB Europe

  European Digital Media Association – EDIMA

  European Tech Alliance

  Allegro jest również udziałowcem w spółce PBI (Polskie Badania Internetu), która prowadzi i udostępnia wyniki badań Internetu.

  Aktywnie angażujemy się w działania na rzecz wypracowywania najlepszych standardów walki z towarami nieoryginalnymi w Internecie. Jesteśmy sygnatariuszami Memorandum of Understanding w sprawie zwalczania towarów podrobionych pod egidą Komisji Europejskiej.

  Uśmiech
 • Allegro na rzecz zrównoważonego rozwojuPoprzez naszą działalność aktywnie wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ - Agenda 2030. Naszą aktywnością szczególnie przyczyniamy się do realizacji tych, związanych z edukacją i innowacyjnością.

  Poprzez naszą działalność aktywnie wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Agenda 2030 określa 17 globalnych celów oraz związanych z nimi 169 zadań, które powinny być osiągnięte do 2030 roku. Naszą aktywnością szczególnie przyczyniamy się do realizacji celów związanych z edukacją i innowacyjnością:

  Celu 4:Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie.

  Celu 8:Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi.

  Celu 9:Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności.

  Grzegorz Czapski

  Corporate Development Director

  Grzegorz Czapski - Corporate Development Director

  Allegro skończyło w grudniu 2017 roku osiemnaście lat. W nowoczesnych technologiach to cała era - dość przypomnieć sobie, że kiedy startowaliśmy, powszechnym było wdzwanianie się do sieci przez powolne modemy. Dziś już ponad połowa klientów korzysta z naszego serwisu za pomocą smartfonów i tabletów. Ich wymagania zmieniają się w szybkim tempie i dlatego szczególną uwagę przywiązujemy w Allegro do innowacji i ciągłego ulepszania naszego serwisu. Choć może być trudno w to uwierzyć, to pomimo zatrudniania 1500 osób, wciąż zachowujemy kulturę organizacyjną bliską start-up'om. Wspieramy ciągłą zmianę, pracę zespołową, oparcie decyzji biznesowych na wnioskach z analizy danych i stałym poszukiwaniu lepszego user experience dla klientów. Mamy dość płaską strukturę organizacyjną, co oznacza że nowe pomysły biznesowe mogą zostać szybko ocenione, bez zbędnej biurokracji. Prowadzimy ciągły dialog z pracownikami na temat tego nad czym powinniśmy w danym kwartale pracować. Otwarcie komunikujemy cele wszystkich członków zespołu zarządzającego, debatujemy nad tym, co jest najważniejsze i najpilniejsze i nie boimy się zmienić raz podjętej decyzji. Takie podejście sprawia, że Allegro pomimo ogromnego sukcesu, który osiągnęło w ciągu ostatnich 18 lat, pozostaje nadal niezmiennie zwinną firmą.